Partnerek

A konzorcium

A RenoHUb munkatervét öt elismert hazai szakmai szervezet által létrehozott konzorcium valósítja meg. A projektpartnerek évtizedes és széleskörű tapasztalatokkal rendelkeznek a lakóépületek energetikai korszerűsítésének mérnöki, társadalmi, közösségi, pénzügyi, és kommunikációs területén.

Energiaklub

Az Energiaklub azért dolgozik, hogy biztonságos, fenntartható energia jusson mindenkinek, összhangban a természettel.  Az eredetileg környezetvédelmi egyesületként létrehozott Energiaklub a fenntartható energia témájában az elmélet és a gyakorlat terén egyaránt vezető szerepet betöltő szervezetté vált. Az energiahatékonyság és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás témakörében indított nemzetközi programjainak és hálózatépítő tevékenységeinek köszönhetően az Energiaklub Közép-Kelet Európa közismert civil szervezete. Kutatási tevékenységeket végez, helyi és regionális klíma- és energiastratégiákat dolgoz ki, képzéseket tart és kommunikációs kampányokat vezényel le.

 • Szerepe a projektben:
  Az Energiaklub felel a RenoHUb projekt koordinációjáért, továbbá „Az érdekeltek tudatossága és kapacitások kiépítése” tematikus munkacsomag vezetője. Az Energiaklub a többi munkacsomagot is támogatja.
Energiaklub
Magyar Energiahatékonysági Intézet (MEHI)

A Magyar Energiahatékonysági Intézet (MEHI) egy nonprofit elemző és érdekvédelmi szervezet, amely szorosan együttműködik az energiahatékonysági piacon jelen lévő szereplőkkel. A MEHI a nyilvánosság előtt és a szakpolitikai döntéshozatalban is fellép a hatékony energiafelhasználás érdekében. Működésének célja, hogy aktívan kezdeményezzen, vagy támogasson minden olyan szakpolitikai, piaci-üzleti vagy társadalmi kezdeményezést, amely szándéka szerint csökkenti és hatékonyabbá teszi az energia bármilyen formájának felhasználását.

 • Szerepe a projektben:
  A MEHI a „RenoHUb modell elindítása és működtetése” munkacsomag vezetésével veszi ki részét a projektből, azzal a céllal, hogy a RenoHUb rendszert mozgásba lendítse, és helyet biztosítson a RenoHUb platformnak és az egyik RenoHUb Információs Pontnak.
Az AACM Central Europe Llc (AACM)

Az AACM Central Europe Llc (AACM) egy budapesti székhelyű, a közép-kelet európai térségben tevékenykedő környezeti fenntarthatósággal foglalkozó tanácsadó cég, amely kiemelkedő tapasztalatokkal rendelkezik a fenntartható energiák finanszírozása területén, különös tekintettel a nemzetközi pénzügyi intézmények, mint az EIB (Európai Beruházási Bank) és az EBRD (Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank) kezdeményezéseire. Az AACM további, a projekthez kapcsolódó szakismeretei az alábbi területeket ölelik fel: fenntartható energiastratégiák, energetikai felújítási tervek, energetikai auditok és épületek energetikai tanúsítása, ipari üzemek energetikai auditja az Energiahatékonysági Irányelvnek (8. cikk) megfelelően, továbbá nemzetközi finanszírozási források feltárása az energiahatékonyság és megújuló energiák területén.

 • Szerepe a projektben:
  Az AACM felel az „Alapkutatás és koncepcionális tervezés és a „Pénzügyi programok kidolgozása” c. munkacsomagok végrehajtásáért, továbbá hozzájárul a többi munkacsomag kidolgozásához is.
Az AACM Central Europe Llc (AACM)
Az IMRO-DDKK (IMRO)

Az IMRO-DDKK (IMRO) egy nonprofit társaság, amelynek célja az energiahatékonyság javításának hatékony támogatása, kiemelten a lakossági szegmens körében. A vállalat leginkább Magyarország délnyugati régiójában, valamint a szomszédos országok (Horvátország, Szlovénia és Ausztria) határvidékein működik. Számos EU finanszírozású projektben vett már részt (határokon átnyúló együttműködési programokban, EuropAid és Erasmus+ programokban).

 • Szerepe a projektben:
  Az IMRO vezeti majd a „Pilot felújítási tevékenységek összegzése” munkacsomagot, amelyhez elsősorban a társasházak energetikai felújításának gyakorlati aspektusai terén szerzett sajátos szakértelmével járul majd hozzá.
Az IMRO-DDKK (IMRO)
A Magyar Családi Ház Tulajdonosok Egyesülete (MCSTE)

A Magyar Családi Ház Tulajdonosok Egyesülete (MCSTE) egy új, innovatív, alulról szerveződő nonprofit érdekképviseleti szervezet. Küldetése, hogy megváltoztassa a lakástulajdonosok gondolkodását arról, hogy milyen társadalmi és gazdasági előnyök származnak az otthonok energetikai felújításából. Figyelmük középpontjában a családi házak állnak.

 • Szerepe a projektben:
  Az MCSTE minden munkacsomagot támogatni fog, elsősorban a családi házak teljes körű energetikai felújításához kapcsolódóan szerzett sajátos szakértelmével gazdagítva a projektet.
A Magyar Családi Ház Tulajdonosok Egyesülete (MCSTE)