A projektről

Célok

Az elmúlt évek kutatásai rámutattak arra, hogy a lakások energetikai korszerűsítésének üteme nem elég gyors Magyarországon, miközben a lakossági energiafogyasztás az ország végső energiafelhasználásnak egyharmadát teszi ki.

A RenoHUb hiánypótló kezdeményezésként egy mennyiségi és minőségi léptékváltást kíván előidézni a lakóépület-korszerűsítések területén egy olyan egyablakos rendszert (ún. one-stop-shop) bevezetve, amely szakmailag megbízható és teljes kőrű szolgáltatást nyújt a hazai felújítóknak.

Konzorciumunk egy olyan modellt fejleszt, amelynek célja az energetikai felújítások emberközpontúvá tétele egy, a lakóépületek energetikai felújítását támogató egyablakos rendszer kidolgozásával, melynek szolgáltatásai a családi és társasházak energetikai korszerűsítési folyamatának teljes spektrumát lefedik.

A bevezetendő rendszer mintája a több európai országban sikeresen működő ún. one-stop-shop modell, amelyet a projekt a hazai adottságokhoz és igényekhez adaptál. A kezdetben egy online platformból és két tanácsadó irodából álló rendszer igyekszik minden olyan információt egy helyen a felújítók rendelkezésére bocsátani, amelyekre szükségük lehet és amik elősegíthetik a minőségi energetikai felújítások megvalósulását. A jövőben több helyszínesre bővülő irodahálózat és az online platform többek között előzetes energiamegtakarítás kalkulációt, egyéni felmérést és műszaki tanácsadást is nyújt, kiegészítve finanszírozási lehetőségekkel, letölthető sablon dokumentumokkal (pl. kivitelezői ajánlatkérés, szerződés), útmutató anyagokkal, piaci tanulmányokkal, továbbá minősített energetikai és műszaki szakértők és kivitelezők ajánlásaival, szakmai képzésekkel és esettanulmányok bemutatásával. A projekt ezzel minden családi-, illetve társasház energetikai felújításához szeretne segítséget és biztonsági hálót nyújtani.

A hazai lakóépületek hatalmas energiamegtakarítási potenciállal rendelkeznek: a 4,4 millió lakás kétharmada energetikai szempontból korszerűtlen. Megfelelő energetikai felújítások segítségével a lakosság által jelenleg felhasznált fűtési célú energia jelentős része megtakarítható lenne.

A lakóépületek energetikai korszerűsítése nem csak a lakossági rezsiköltségek csökkentésének és az ingatlanérték növelésének fontos eszköze, de legtöbbször az otthonok egészségesebbé, kényelmesebbé és szebbé is válnak általa.  Országos szinten pedig ezek a felújítások jelentős és elengedhetetlen hozzájárulást képeznek a Magyarország által vállalt klíma- és energiapolitikai célkitűzések teljesítéséhez. A legújabb országos felmérések szerint a magyar háztartásoknak hozzávetőlegesen 24%-a gondolkodik otthona teljes vagy részleges energiahatékonysági felújításában a következő 3-5 évben. A projekt kifejezetten ezekre a társas- vagy családi házakra összpontosít majd, hogy elősegítse terveik tökéletesítését és megvalósulását.


Általános módszertan

A RenoHUb modell két pillérre épül: egy komplex, felhasználóbarát RenoHUb Online Platformra és egy egységes arculattal rendelkező irodahálózatra (ún. Tanácsadó Irodákra). Az irodahálózat első egységeit a RenoHUb saját költségvetése terhére hozza létre, és annak bővítését együttműködő partnerekkel képzeli el. A modellt és szolgáltatásait az érdeklődők az online platformon és az irodákon kívül a RenoHUb közösségi oldalain, sajtómegjelenésein, valamint az országosan

30 helyszínt érintő roadshow keretében ismerhetik meg. Ezzel igyekszik minden lehetséges lakástulajdonost elérni: amíg a platform várhatóan az informatikai alapú alkalmazásokat rutinszerűen használó lakástulajdonosokat célozza meg, a tanácsadó irodák és a roadshow helyszíneit valószínűleg a személyes találkozást fontosnak tartó felújítók fogják igénybe venni.

Az általános módszertant a következő szakaszok határozzák meg

school
1 - Alapkutatás

Ez a szakasz több kutatási feladatból áll. Az első azt vizsgálja, hogy milyen mechanizmusok alapján hozzák meg az emberek személyes döntéseiket az energetikai korszerűsítésekről, a felújítási folyamat lépéseiről és a külső finanszírozásról. Itt különös jelentősége van a felújítók attitűdjének, ösztönzőinek, a motivációknak és a vélt akadályoknak. Ennek keretében már el is készültek a különböző célcsoportokkal, érintettekkel (cégek, önkormányzatok, kivitelezők, szakemberek) készített mélyinterjúk, egy online blog és egy fókuszcsoportos kutatás. A többi kutatás többek között a magyarországi épületállomány és az épülettípusok vizsgálatát készíti el, a meglévő finanszírozási programokat értékeli, valamint a már működő egyablakos modelleket vizsgálja a hazai megvalósíthatóság szempontjából. Ezeknek a vizsgálatoknak az a célja, hogy hatékony, egyszerű és emberközpontú ügyfélutat tudjunk kialakítani. Az alapkutatás során azt is megvizsgáljuk, hogy a lakások energiafogyasztásának csökkentését célzó felújítások hogyan változtatják a lakások piaci árát.

build
2 - Az integrált szolgáltatási modell kidolgozása

Az alapkutatás eredményeit felhasználva a konzorcium kidolgozza a RenoHUb modelljét, úgy, hogy a lakástulajdonosok számára az energetikai felújítás folyamatát valóban támogató, könnyen igénybe vehető segítséget nyújtson a például előzetes online kalkulátort és sablondokumentumokat is kínáló szolgáltatási portfólió.

language
3 - Az Online Platform és a Tanácsadó Irodák felállítása

A munkaterv egyik nagy mérföldkövét jelenti majd ez a szakasz, hiszen ekkor indul el a gyakorlatban a RenoHUb modell. Mindehhez természetesen elengedhetetlen egy pilot, azaz tesztelési fázis, ahol felbukkanhatnak nem várt tényezők, és a visszajelzések feldolgozásával és beépítésével a modell a valós ügyféligényeknek megfelelően javulhat, tökéletesedhet. Ezért a projektidőszakban próba-felújításokra is sor kerül majd. Annak érdekében, hogy a RenoHUb széles körben ismertté váljon és elérje célközönségét, valamint vonzó legyen a lehetséges ügyfelek és kivitelezők számára, széleskörű népszerűsítő kampány is indul majd.

attach_money
4 - Kiemelt figyelmet kap a finanszírozás

Mivel a lakástulajdonosok szerint az energetikai korszerűsítések legnagyobb akadálya azok magas beruházási költsége, egy teljes munkacsomagot szentelünk a finanszírozási programok vizsgálatának és fejlesztési lehetőségeinek.