A második RenoHUb konzorciumi találkozót 2020. április 16-án tartottuk az Energiaklub szervezésében. A COVID-19 járványügyi helyzet miatt a személyes találkozás helyett a partnerek, valamint az EASME technikai megvalósításért felelős képviselője online vettek részt a rendezvényen.

A megbeszélésen a résztvevők egyeztették a munkaprogram egyes munkacsomagjainak előrehaladását, az elkövetkező időszak feladatait, valamint a projekt céljainak megvalósulásához szükséges stratégiai elemeket.

A projekt első öt hónapja számos eredményt hozott magával:

  1. Lezajlott első kutatásunk, amellyel a felújítók attitűdjét, motivációit és félelmeit mértük fel és az egyablakos rendszer koncepcióját teszteltük egy online blog és online fókuszcsoportok segítségével.
  2. Elkészítettük a felújítási folyamat technikai, és műszaki elemeinek leltárát a társasházas és a családi házas szegmensre egyaránt.
  3. Kialakítottuk a konzorciumon belüli munkafolyamatokat, és elindítottuk a kapcsolatfelvételt a projekt szempontjából releváns pénzügyi, önkormányzati, és piaci szereplőkkel.
  4. Lezajlott mélyinterjús kutatásunk nagy része, amelynek keretében felmértük a legfontosabb érintettek, jövőbeli partnereink szempontjait, igényeit, tapasztalatait, így számos kivitelezővel, szakemberrel, önkormányzati, banki alkalmazottal és vezetővel beszéltünk.
  5. Előkészítettük a következő hónapokban esedékes feladatokat, és a projekt hazai, valamint nemzetközi népszerűsítésének tervét is kidolgoztuk.